Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Miasto Altötting

Biuro Turystyczne

Kapellplatz 2a

84503 Altötting

 

Reprezentowane przez:

pierwszego burmistrza Herberta Hofauera

 

Skontaktuj się z nami

Telefon: +49 (0) 8671 506219

Faks: +49 (0) 8671 506254

E-mail: touristinfo (at) altoetting.com

 

Podatek obrotowy

Numer identyfikacji podatkowej podatku obrotowego zgodnie z § 27 Ustawy o podatku obrotowym:

DE 129270453

 

Odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV

Ulrike Kirnich

dyrektor ds. turystyki

Kapellplatz 2a

84503 Altötting

touristinfo (at) altoetting.com

 

Koncepcja i realizacja:

NEW.EGO GmbH
Agentur für digitales Marketing

www.newego.de

 

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce. Nie wyrażamy gotowości ani nie jesteśmy zobligowani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed organem mediacji konsumenckiej.

 

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 ust.1 TMG za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na ich nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy niezgodne z prawem treści.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Za treści stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiada oferent lub operator. Strony, do których odnoszą się linki zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których przekierowują linki nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Takie linki zostaną usunięte natychmiast po stwierdzeniu naruszenia przepisów.

 

Prawa autorskie

Treści i dzieła na stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści zawarte na stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. Treści osób trzecich są w odpowiedni sposób oznaczone. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy niezgodne z prawem treści.

 

Prawa do ochrony wizerunku

Miasto Altötting jest właścicielem nieograniczonych lub niewyłącznych praw do wykorzystania zamieszczonych przez nie materiałów zdjęciowych. Miasto korzystając z zewnętrznego materiału zdjęciowego jest zwolnione z wszelkich roszczeń osób trzecich. Miasto Altötting nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczone przez partnerów. Umieszczając materiał zdjęciowy partnerzy zapewniają, że mogą swobodnie dysponować tymi materiałami, że są one wolne od praw osób trzecich i że osoby na nim przedstawione wyrażają zgodę na publikację bez wynagrodzenia.

 

Kalendarz wydarzeń / dział prasowy

Treści publikowane w dziale prasowym lub w kalendarzu wydarzeń zostały opracowane z największą starannością. Niemniej jednak ani miasto Altötting, ani jego partnerzy merytoryczni nie mogą zagwarantować poprawności i kompletności tych materiałów. Na wszelkie podane informacje nie udziela się gwarancji. Miasto Altötting wskazuje również, że mogą wystąpić nagłe zmiany w programie. Dlatego też dane te muszą zawsze zostać potwierdzone przez odpowiednich organizatorów. Wyklucza się odpowiedzialność operatora lub partnerów merytorycznych treści za szkody wynikające z korzystania z treści opublikowanych w kalendarzu wydarzeń.

 

 

Quelle: www.e-recht24.de