Der Altöttinger Kapellplatz mit der Gnadenkapelle und der Stiftspfarrkirche.
bellAccommodation
bell_white Szukaj hotelu

Kościoły i kaplice w Altötting

Kto odwiedza liczne kościoły i kaplice w Altötting, wyrusza w prawdziwą podróż przez historię bawarskiego miasta pielgrzymkowego. Budowle sakralne z różnych epok oddają ducha czasu. Jednocześnie są one jednymi w swoim rodzaju zabytkami skrywającymi we wnętrzach światowej rangi dzieła sztuki. Udaj się z nami w tę niesamowitą podróż!

Wyjątkowe zabytki z różnych epok

Odwiedzając Kaplicę Łask, w której znajduje się prezbiterium zbudowane na planie ośmiokąta stanowiące najstarszą zachowaną budowlę w Altötting, cofamy się o 1300 lat. Cudownie ocalałe ośmiokątne baptysterium podczas najazdu węgierskiego w X wieku, zachowało swoją strukturę także podczas przebudów w ciągu kolejnych wieków, a nawet przetrwało piekło II wojny światowej. Naszą wędrówkę przez kościoły i kaplice w Altötting rozpoczynamy od czasów początku istnienia miasta pielgrzymkowego: Kaplicy Łask.

Kaplica Łask w Altötting

Niewielka w rozmiarach kaplica, jednak o wielkiej wartości historycznej, króluje nad obszernym Kapellplatz. Ośmiokątne prezbiterium zostało zbudowane przypuszczalnie około roku 700 i być może jest najstarszą budowlą centralną w Niemczech. Około roku 1330 przybyła tutaj figurka „Czarnej Madonny“, a dwa uzdrowienia, które się tutaj wydarzyły, uczyniły z Altötting cel pielgrzymkowy. Należy zwrócić też szczególną uwagę na srebrne urny z sercami książąt i królów z dynastii Wittelsbachów, obejście kaplicy z prawie 2000 tablic wotywnych, srebrny wystrój ołtarza i pochodzącego z XVIII wieku „srebrnego księcia”.

Otwarta codziennie w godz. 5:30 - 20:30

Eine Altöttinger Kapellplatzansicht von oben mit der Gnadenkapelle und der Schatzkammer im Hintergrund.

Kościół farny św. Filipa i Jakuba

Dwuwieżowy gotycki kościół farny został zbudowany w latach 1499-1511. Na jego miejscu znajdowały się przynajmniej dwie wcześniejsze budowle: zbudowana w roku 876 bazylika pałacowa oraz konsekrowana w roku 1245 bazylika romańska. Elementy tej ostatniej budowli zostały włączone do gotyckiego kościoła, w tym Westwerk z romańskim portalem. Do zachowanych elementów gotyckich należą bogato rzeźbione portale po stronie północnej i południowej kościoła oraz wielki krucyfiks znajdujący się w prezbiterium. Warto zobaczyć również zegar stojący z czasów panującej w mieście zarazy z figurką „Śmierci z Eding” oraz gotycki krużganek z trzema kaplicami.

Bazylika św. Anny w Altötting

W związku z rozkwitem ruchu pielgrzymkowego w Altötting na początku XX wieku konieczne stało się wybudowanie dużego kościoła pielgrzymkowego. Ukończona w roku 1912 bazylika św. Anny ma długość 82 metrów, szerokość 37,5 metra i wysokość 24 metrów oraz stanowi największy kościół w mieście. Jest ona w stanie pomieścić 8000 wiernych! Zgodnie z ówczesną modą architektoniczną kościół został wzniesiony w stylu neobaroku i historyzmu. W imponująco obszernym wnętrzu kościoła znajduje się dwanaście ołtarzy bocznych i ogromy ołtarz główny. W roku 1913 papież Pius X podniósł ten kościół do rangi bazyliki papieskiej.

Eine Aussenansicht der Altöttinger Basilika St. Anna, mit dem Mörnbach im Vordergrund.

Kościół św. Magdaleny i Sala Kongregacyjna

Powstanie barokowego kościoła kapucyńskiego św. Magdaleny związane jest z działalnością jezuitów w Altötting. Od roku 1591 zajmowali się oni duszpasterstwem dla pielgrzymów. Kościół ten został zbudowany jeszcze przed rokiem 1700 w stylu baroku jezuickiego. Bogato rzeźbiona sztukateria we wnętrzu kościoła posiada wielką wartość artystyczną. Szczególnie warto zobaczyć tutaj wspaniałe późnobarokowe ołtarze boczne oraz ołtarz główny z XVIII wieku. Na lewo od kościoła znajduje się Sala Kongregacyjna Męskiej Sodalicji Mariańskiej, która istnieje w Altötting od roku 1599. Sala Kongregacyjna jest uważana za najpiękniejsze wnętrze barokowe w mieście.

Eine Innenansicht der St. Magdalena Kirche in Altötting.

Kościół kapucyński św. Konrada

W celu wspierania ruchu pielgrzymkowego do Altötting sprowadzeni zostali w roku 1654 franciszkanie, z inicjatywy których wybudowany został klasztor i kościół św. Anny. Po wypędzeniu franciszkanów z miasta w czasach sekularyzacji w roku 1802, rozkwit przeżył zakon kapucynów za panowania króla Ludwika I. W latach 2006-2008 klasztor św. Konrada został gruntownie wyremontowany. Z okazji 200 rocznicy urodzin świętego brata Konrada w roku 2018 przeprowadzono remont kościoła, który dziś świeci nowym i jednocześnie nowoczesnym blaskiem. Klasztor i kościół noszą obecnie wezwanie najsłynniejszego kapucyńskiego mnicha z Altötting, świętego brata Konrada. Pomieszczenia wystawowe i klasztorne są otwarte dla zwiedzających przez cały rok w godzinach 08:00-18:00.

Eine Innenaufnahme der Altöttinger St. Konrad Kirche.

Kościół adoracyjny Świętego Krzyża

Ponad 100 lat temu osiedliły się w Altötting Siostry Świętego Krzyża. W roku 1900 rozpoczęto budowę Domu Krescencji oraz kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczególnie wart uwagi jest secesyjny wystrój kościoła. Ołtarz główny ukazuje wyobrażenie Najświętszego Serca Jezusowego w otoczeniu aniołów. Kolejną ciekawostką w kościele jest ołtarz ku czci „Patronki Bawarii“. Święto ku czci Matki Bożej Patronki Bawarii zostało wprowadzone w roku 1917 przez papieża Benedykta XV na prośbę ówczesnego króla Ludwika III.

Kościół św. Józefa w Altötting

W roku 1721 żeńska wspólnota zakonna Instytut Błogosławionej Dziewicy Marii (tzw. Panny Angielskie), która w roku 2004 zmieniła nazwę na Kongregacja Jezusa, założyła klasztor w Altötting. Siostry z założonego w roku 1609 przez zakonnicę Marię Ward Instytutu zajmują się do dziś przede wszystkim kształceniem dziewcząt i służbą apostolską. Należący do kongregacji kościół św. Józefa został zbudowany w latach 1734-1737. Koniecznie trzeba zobaczyć w nim wspaniałą sztukaterię z ornamentem wstęgowym. Kościół ten znajduje się niejako na uboczu powszechnie odwiedzanych kościołów w Altötting, z tego względu jest to ciche miejsce, w którym pielgrzymi mogą w spokoju oddać się modlitwie i medytacji.

Der Altöttinger Kapellplatz mit den Fahnen im Vordergrund und dem Rathaus.

Kościół Nawiedzenia NMP w dzielnicy Unterholzhausen

Oprócz Kaplicy Łask i grobu św. brata Konrada w Altötting znajduje się tutaj trzeci cel pielgrzymkowy. Jest nim gotycki parafialny i pielgrzymkowy kościół ukończony w roku 1470, który jest położony pięć kilometrów na zachód od centrum miasta. Renowacja kościoła z okazji 500 lat jego istnienia przywróciła wspaniałość prostego wnętrza gotyckiego ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Warto zobaczyć tutaj bogaty rzeźbiony wystrój kościoła z rzeźbami i malowidłami z okresu gotyku i baroku oraz współczesną replikę rzeźb z grupy Nawiedzenia NMP. W centrum ołtarza głównego znajduje się gotycka rzeźba Madonny, która od kilku stuleci stanowi cel pielgrzymek.

Centrum Parafialne „Dobrego Pasterza“

Ewangelicko-luterańskie Centrum Parafialne należy do najmłodszych budowli sakralnych w Altötting. Budynek został ukończony w roku 1995, a w roku 1996 został on konsekrowany przez biskupa ewangelickiego Hermanna von Loewenich oraz dziekana dra Martina Bogdahna. Styl architektoniczny budynku jest niezwyczajny i jednocześnie fascynujący: Ławki ustawiono w formie okręgu, w który został włączony ołtarz. „Jego „surowy” wygląd przebija przez jasne geometryczne formy kościoła. Sala nabożeństw usytuowana jest na środku Centrum Parafialnego, a wokół niej mieszczą się sale parafialne.

Kaplica adoracyjna w Altötting

Papież Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Altötting w roku 2006 konsekrował kaplicę adoracyjną w dawnym skarbcu. Proste, późnogotyckie wnętrze znajdujące się po północnej stronie kościoła farnego, skierowane jest na Kapellplatz. Najświętszy Sakrament wystawiony w ufundowanej w 1690 roku przez króla Józefa I pozłacanej monstrancji, znajduje się na oryginalnym fragmencie starej kolumny maryjnej z Monachium.

Kaplica otwarta całą dobę w celu cichej adoracji.

Ein paar Menschen beten in der Altöttinger Anbetungskapelle.

Kościół w Domu Franciszkańskim w Altötting

Kościół ten należy do kompleksu Domu Franciszkańskiego, będącego w posiadaniu Zakonu Serafickiego i jest oddalony o pięć minut pieszo od Kapellplatz. Kościół franciszkański został zbudowany w stylu neoromańskim w roku 1895, a odrestaurowany, rozbudowany i wyposażony zgodnie z duchem czasu w roku 1966. Świątynia służy uczestnikom rekolekcji oraz gościom Domu Franciszkańskiego, a także pielgrzymom jako spokojne miejsce, w którym mogą się oni modlić i pogłębiać swoją wiarę.

Eine Innenaufnahme der Franziskushauskirche in Altötting.

Kościół cmentarny św. Michała w Altötting

Późnogotycki kościół ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym został konsekrowany w roku 1469, a istnienie w jego miejscu wcześniejszej świątyni zostało wspomniane w dokumentach już w roku 1383. Ponieważ miasto Neuötting aż do czasów sekularyzacji przyporządkowane było do kościoła farnego w Altötting, to jego obywatele do roku 1641 byli grzebani wyłącznie na cmentarzu znajdującym się przy kościele św. Michała. W jasnym i ciekawym wnętrzu kościoła znajdują się liczne cenne dzieła sztuki. Szczególnie warto zobaczyć rysunki wykonane sangwiną, które pozostawili tutaj pielgrzymi zmierzający do grobu św. Jakuba.

Die ganze Stiftspfarrkirche von Alötting.

Kościół parafialny św. Józefa w Altötting Süd

Najmłodszy kościół katolicki w Altötting został konsekrowany w roku 1967 niespełna po dwuletnim okresie budowy. Wart uwagi jest tutaj kwadratowy plan kościoła o wymiarach 30 x 30 metrów i wysokości wewnętrznej 18 metrów. Drewniana boazeria ścienna, kolorowe szyby okienne oraz wielki krzyż znajdujący się w części frontalnej kościoła tworzą w tej świątyni nadzwyczajny klimat. Do kościoła parafialnego św. Józefa przynależy także kaplica św. Ruperta, która swoje wezwanie zawdzięcza misjonarzowi z VII wieku.

Kościoły i kaplice w Altötting są zabytkami o wielkiej wartości historycznej i artystycznej. Podczas oprowadzania przez naszego przewodnika dowiesz się dużo więcej na temat budowli sakralnych znajdujących się w najważniejszym sanktuarium maryjnym na obszarze niemieckojęzycznym.