Ein Blick auf einen Teil der Votivtafeln rund um die Altöttinger Gnadenkapelle.
bellAccommodation
bell_white Szukaj hotelu

Podróż przez historię

Czy wiedziałeś, że Altötting należał niegdyś do najważniejszych miast w królestwie? A czy wiesz, że historia miasta zaczęła się już ponad 1.200 lat temu? Dzieje miasta i ośrodka pielgrzymkowego w samym sercu Bawarii są tak ciekawe niczym dobra powieść kryminalna. Tutaj zebraliśmy dla Ciebie kilka najbardziej interesujących historii!

Pasjonujący rozwój miasta Altötting

Jeśli chcemy dotrzeć do najwcześniejszych śladów miasta Altötting, musimy się mocno cofnąć w czasie. Archeolodzy odkryli, że ślady osadnictwa sięgają tutaj neolitu. Dziś możemy tylko snuć domysły na temat ówczesnego życia. To samo dotyczy rzymskiej przeszłości miasta. Dopiero w okresie wczesnego średniowiecza nazwa „Ötting“ pojawia się w pewnym dokumencie w zlatynizowanej formie „Autingas“. Nazwa pochodzi przypuszczalnie od księcia plemienia Bawarów, który nazywał się Auto lub Oto. Ponadto rozróżnienie na Altötting i Neuötting pojawiło się dopiero w XIII wieku, gdy Neuötting stało się miejscem uprawiania handlu położonym nad rzeką Inn.

Ein Bild der Altöttinger Dioramenschau, es zeigt die alte Stadtansicht.

Historia miasta Altötting

  • Około roku 700 po Chrystusie
  • Rok 880 po Chrystusie
  • Rok 907 po Chrystusie
  • Rok 1489
  • Wiek XIX i XX
  • Wiek XX i XXI

Agilofingowie w Ötting

Wzmianka o mieście Ötting w pewnym dokumencie pokazuje, że już w tamtych czasach było ono ważną miejscowością. Tutaj znajdowała się najważniejsza siedziba książęca po Ratyzbonie, a obok niej kaplica zbudowana na planie ośmiokąta, która pełniła prawdopodobnie rolę baptysterium. Przypuszczalnie pierwotny budynek kaplicy powstał już w pierwszej połowie VIII wieku. Według legendy biskup Rupert, który działał głównie w Salzburgu, ochrzcił tutaj pierwszego chrześcijańskiego księcia Bawarii oraz ufundował figurę Matki Bożej.

Karol Wielki i dynastia Karolingów

Dwór książęcy w Ötting wzbudzał zazdrość Karola Wielkiego. Pozbawił on władzy ostatniego księcia z dynastii Agilofingów Tassilona III i ustanowił w Ötting siedzibę królewską dynastii Karolingów. Rozkwit Ötting rozpoczął się za panowania wnuka Karola Wielkiego, Karlomana, który przeniósł tu swoją siedzibę i stąd sprawował władzę królewską nad Bawarią i Italią aż do swojej śmierci w roku 880. Karloman ustanowił tutaj pierwszą kapitułę i zbudował bazylikę, w której został pochowany. Dzięki ufundowaniu relikwii ramienia Apostoła Filipa bazylika szybko stała się znaczącym miejscem pielgrzymek. Historia ruchu pielgrzymkowego w Altötting liczy już zatem ponad 1200 lat! Ale niestety złote czasy się skończyły wraz z wygaśnięciem niemieckiej linii dynastii Karolingów i śmiercią wnuka Karlomana Ludwika IV Dziecię w roku 911.

Najazd węgierski i nowy początek

Spustoszenie miasta Ötting wskutek najazdu węgierskiego w roku 907 można sobie łatwo wyobrazić jako scenę z „Gry o tron”. Zarówno miasto jak i pałac, kapituła oraz bazylika zostały zrównane z ziemią. Przetrwała tylko ośmioboczna kaplica. Musiały minąć trzy wieki, zanim na zlecenie księcia Ludwika I Bawarskiego z dynastii Wittelsbachów kapituła została odnowiona w roku 1228. W miejscu dawnej bazyliki Karlomana światły książę kazał wybudować nową bazylikę w stylu romańskim.

Początek ruchu pielgrzymkowego w Altötting

W roku 1489 rozpoczął się trwający do dziś ruch pielgrzymek maryjnych w Altötting, a jego bezpośrednią przyczyną były dwa uzdrowienia, które się tutaj wydarzyły. Celem, do którego zmierzali pątnicy z całej Europy była i jest do dzisiaj znajdująca się w Kaplicy Łaski wyrzeźbiona około roku 1300 figurka Bogurodzicy pochodząca z Górnej Nadrenii lub Burgundii, która została przywieziona do Altötting około roku 1330. Napływ pielgrzymów był tak wielki, że kaplica oraz kościół pękały w szwach. Wtedy też zbudowano istniejący do dziś gotycki kościół farny, a w kaplicy wybudowano nawę główną. W ciągu kolejnych stuleci oprócz „prostego ludu“ do Kaplicy Łask pielgrzymowali także cesarze i królowie oraz papieże. Dziś Altötting jest najważniejszym sanktuarium maryjnym na obszarze niemieckojęzycznym!

Altötting: od grodu kościelnego po nowoczesne miasto

Altötting od średniowiecza aż do początku XIX wieku był grodem kościelnym zarządzanym przez proboszcza. Wraz z rozwiązaniem drugiej kapituły w czasie sekularyzacji w roku 1803 Altötting stał się samodzielną gminą. W roku 1845 miasto zostało podniesione do rangi miasta handlowego, a w roku 1898 stało się miastem gminnym. Podniesienie miasta do rangi miasta gminnego znalazło swój architektoniczny wyraz w wybudowaniu ratusza na Kapellplatz w roku 1908. Wraz z poprowadzeniem tędy drogi kolejowej w roku 1898 nastąpił rozkwit miasta, ożywienie ruchu pielgrzymkowego, co z kolei wiązało się z rozwojem gospodarczym miasta. Altötting jako miasto powiatowe oraz posiadające szkoły zyskało w XX wieku znaczącą pozycje w regionie.

Wojny światowe i rozwój miasta

Obie wojny światowe były trudnym czasem także dla Altötting. Dzięki Bogu miasto zostało w znacznej mierze oszczędzone od zniszczeń II wojny światowej, przypuszczalnie dlatego, że znajdowało się w nim kilka lazaretów. Po upływie dramatycznych ostatnich dni wojny miasto musiało sobie poradzić z ogromnym napływem uchodźców, bo liczba ludności w porównaniu do czasów przedwojennych prawie się podwoiła. Wskutek tego główną uwagę skoncentrowano na rozwoju miasta i wybudowaniu nowych osiedli mieszkaniowych. Jednocześnie rozbudowano też szkoły i urzędy. Również wielką uwagę poświęcono rozwojowi ruchu pielgrzymkowego. Dzisiaj Altötting, będące najważniejszym niemieckim miastem pielgrzymkowym, wspiera inicjatywę „Shrines of Europe“ łączącą ze sobą inne znaczące europejskie sanktuaria maryjne.